• Raad van Discipline

    De Raad van Discipline is een door het Raad van Beheer ingesteld rechtscollege dat strafbare feiten behandelt. Het behandelt klachten in eerste aanleg, die in een eerder stadium door de deken zijn onderzocht. De klachten die de raad behandelt gaan over advocaten die kantoor houden in een bepaalde regio. De raad maakt de afweging of… Lees verder…

    Raad van Discipline

Hoe werkt de procedure bij de Raad van Discipline?

structuurvisie

Discipline een gerecht van eerste aanleg is, zijn de zaken die worden aangelegd altijd al eerder onderzocht door een deken. Indien de deken en de beklaagde er niet uitkomen, dan pas word de zaak belegd bij de raad. Meteen een zaak beleggen bij de raad is niet mogelijk.

[Lees Verder...]